No Hay Derecho CGT-CAT

FOGASA: nyap rera nyap fins a la privatització total

LLEIDALLEIDA VERGE DELS ATURATS

 El FOGASA (Fons de Garantia Salarial) organisme encarregat de gestionar els expedients i pagar les indemnitzacions i salaris de treballadors d’empreses insolvents o en concurs de creditors ha estat la nova víctima de les nefastes polítiques “públiques” del Govern

A conseqüència de les últimes reformes laborals el FOGASA quintuplica el seu volum de treball passant de 39.032 expedients resolts en 2007 a 154.357 en 2013 mentre s’amortitzen places o no es cobreixen les baixes per malaltia. La seva plantilla reduïda a unes 400 persones queda saturada per la multiplicació d’EROS la qual cosa provoca en molts casos que no es comparegui en els procediments judicials, laborals i concursals ni es contesti als emplaçaments, d’altra banda els retards en la resolució d’expedients i en els pagaments porta a molts treballadors a situacions insostenibles.

Els responsables del Ministeri d’Ocupació van proposar al començar l’any 2013 una solució als sindicats, una privatització “temporal” mitjançant el programa GRETA (Gestió i resolució d’expedients temporalment endarrerits), però davant les queixes sindicals, opten per una encomana de gestió a l’empresa pública TRAGSATEC, filial de TRAGSA, en lloc d’un concurs públic per a empreses privades (es parlava de la consultora KPMG)

El Govern paga 3,5 milions de € a TRAGSATEC, per la resolució de 181.000 expedients, als quals es suma un volum desconegut d’expedients endarrerits no digitalitzats. Es paga per cada expedient resolt 20 € mentre que la seva tramitació al FOGASA costa prop d’1 €, a més a més resulta molt més econòmic reforçar la plantilla en condicions (un nou exemple de la seva famosa austeritat)

El millor del cas és que llavors TRAGSA presenta un ERE al·legant caiguda de la producció i pèrdues econòmiques que afecta a 1.639 treballadors (836 en TRAGSA i 803 en TRAGSATEC) i manifesta la seva intenció d’amortitzar 3.695 llocs de treball d’interins, la qual cosa suposa eliminar unes 5.000 ocupacions d’una plantilla d’unes 11.500, en definitiva la major reducció d’ocupació realitzada mai en una empresa pública. Al mateix temps contracta a 80 treballadors per al programa GRETA als quals deu coordinar i impartir formació, la qual cosa provoca la paralització gairebé absoluta dels pagaments, produint-se la circumstància que els qui acudeixen al FOGASA després d’octubre del 2013 veuen resolts els seus expedients abans que els de abril de 2012 (gairebé dos anys de retard). Així mateix el ministre Wert, el superheroi favorit dels nostres joves, encomana a TRAGSATEC la gestió de les beques de les universitats públiques (en les quals ell sense objecció redueix personal) la qual cosa obliga a contractar a uns 50 auxiliars administratius nous.

Davant aquesta situació els sindicats CCOO, UGT i CGT impugnen el ERO davant l’Audiència Nacional, argumentant que el procés s’ha plantejat en frau de llei i manifest abús de dret, i qüestionant els criteris per a la designació dels treballadors afectats, a més basen la seva petició de nul·litat de l’acomiadament col·lectiu en la falta d’aportació de documentació d’acord amb l’Estatut dels Treballadors així com de l’aportació del Plà Economic i Financer conforme a la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Financera. També recomanen a qualsevol persona que rebi la carta d’acomiadament que la denunciï de forma individual davant el jutjat social.

Les centrals sindicals plantegen que els esforços siguin compartits per la totalitat de la plantilla, que s’excloguin els contractes amb retribucions inferiors als 20.000 € anuals (més de la meitat dels treballadors) i que afecti de forma més proporcional als més de 200 llocs executius de TRAGSA que cobren més de 200.000 € anuals. A més assenyalen com a incoherència en els comptes de l’empresa el malbaratament realitzat en l’encomana de l’Ajuntament de Madrid per rebentar el dret constitucional de vaga en el sector de Neteja i Jardins durant el mes de novembre, comprometent la integritat física de la seva plantilla mentre realitzava feines de esquirolage, els treballadors no van acceptar aquesta funció i la empresa va haver de contractar personal en la ETT Randstad, abonant 85 € per dia i lloc de treball.

D’altra banda al juliol de 2013 un jutjat social condemna al FOGASA per no complir amb la seva obligació de dictar resolució expressa en el termini de 3 mesos i al desembre de 2013 es presenta per l’Associació de Defensa de les Llibertats i Drets Civils i Socials, una querella criminal contra el Secretari General del FOGASA, Juan Carlos Arce Gómez, com autor d’un delicte de prevaricació després de bloquejar expedients i cedir una part de les gestions a TRAGSA el que impedeix abonar salaris i indemnitzacions a milers de treballadors en tot l’Estat (només a la Comunitat Valenciana, uns 60.000). Els demandants consideren que la situació actual no és fruit d’errors sinó que respon a un calculat i intencionat desmantellament de l’administració pública per justificar la seva privatització, assenyalen que l’Administració de l’Estat s’està comportant com qualsevol empresari morós i maliciós, dilatant el reconeixement dels drets dels treballadors afectats.

DES DE CGT FA TEMPS QUE VENIM DENUNCIANT EL DETERIORAMENT I LA DESÍDIA INTENCIONADA EN ELS DIFERENTS ORGANISMES DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I EXIGIM LA FI DE LES PRIVATITZACIONS EN FOGASA, TGSS, INSS, DGT,  ETC.

PER UNA AGE SENSE AMIGUETS NI POSSIBLES IMPUTATS.. DIGNITAT I LLUITA!!!

www.nohayderechocgtcat.info                            cgtcatlleida@gmail.com

 

COMUNICADO EN CASTELLANO

 

 

Deja un comentario